Centrifugacső

Centrifugacső
Centrifugacső

osztott, gömbölyű aljú, vastagfalú, csavaros kupakkal boroszilikát üveg

Centrifugacső
Centrifugacső

osztott, kónikus, vastagfalú, csavaros kupakkal boroszilikát üveg

Centrifugacső
Centrifugacső

osztott, kónikus, vastagfalú, csavaros kupakkal boroszilikát üveg

Centrifugacső
Centrifugacső

osztott, kónikus, vastagfalú, csavaros kupakkal boroszilikát üveg

Centrifugacső
Centrifugacső

osztás nélkül, gömbölyű aljú, vastagfalú, csavaros kupakkal boroszilikát üveg

Centrifugacső
Centrifugacső

nagy térfogatú, osztás nélkül, kónikus, csavaros kupakkal boroszilikát üveg

Centrifugacső
Centrifugacső

nagy térfogatú, osztás nélkül, kónikus, csavaros kupakkal boroszilikát üveg

Centrifugacső
Centrifugacső

nagy térfogatú, osztás nélkül, kónikus, GL 32 csavaros kupakkal boroszilikát üveg

Centrifugacső
Centrifugacső

osztott (10ml:0,1ml) DIFFICO fehér, kónikus, üveg

Centrifugacső
Centrifugacső

osztott (15ml:0,1ml) DIFFICO fehér, kónikus, üveg

1  ...  1.  2.  ...  2